Župa Sv. Ivan Bosco

Župa "Sv. Ivan Bosco"

Povijest župe

Kad su salezijanci stigli u Podsused započeli su s izgradnjom nove crkve u čast velikom apostolu mladeži sv.Ivanu Boscu.Tada nisu mislili na župu, nego prvenstveno na otvaranje duhovnog centra:omladinskog doma i Oratorija za rad s mladima. Promicatelj gradnje crkve bio je uvaženi don Frane Gulešić, projektant zagrebački arhitekt  gosp. Zvonko Požgaj, a graditelj gosp. R. Galin.

Crkva je sagrađena u nekoliko mjeseci kao skladna četvrtasta građevina ravnih linija s 20 m dužine i 10 m širine.Uz crkvu je podignut i zvonik.Unutrašnjost crkve je jednobrodna s velikim korom. Strop je drven,kazetiran. Na pročelju crkve nalazi se lijep reljef Don Bosca međun dječacima.U crkvi se ističe glavni oltar od punog bračkog kamena. Takva je i krstionica s lijeve strane svetišta. U crkvi su i dva pokrajna oltara s postamentima za kipove Srca Isusova i Marije Pomoćnice. Postamenti su izvedeni po nacrtima kiparice prof. Lojzike Ulman. Deset obojenih prozora s likovima hrvatskih i drugih svetaca darovi su pojedinaca ili katoličkih društava iz prvih godina postojanja crkve i župe.Tri obojena prozora također s likovima hrvatskih svetaca i blaženika napravljeni su 2004.godine.Tu je i orginalni križni put – mozaik od akademskog kipara gosp. Stanka Gašpareca – salezijanca.

Promatrajući zauzeto djelo salezijanaca i predviđajući razvoj grada, tadašnji nadbiskup dr. Alojzije Stepinac odluči osnovati novu župu u Podsusedu i povjeriti je njima, što su oni i prihvatili. Župa je ustanovljena i otvorena 6.rujna 1942. a prvim upraviteljem župe imenovan je don Franjo Skuhala.

Iz povijesti naše župe i kuće ističemo ove događaje:

 1. Sagrađena crkva sv.Ivana Bosca;
 2. Postavljeni prvi slikani prozori, nabavljene klupe, obojena crkva;
 3. Osnovana je župa sv.Ivana Bosca 6.rujna 1942;

1943 .Gradnja jednog dijela kuće;

 1. Postavljeno ulazno stubište iz Vinobreške ulice;
 2. Nabavljene prve orgulje;
 3. Uređen podni dio prezbiterija;
 4. Izrađen križni put u mozaiku (autor:gosp. Stanko Gašparec);
 5. Postavljen kip Srca Isusova (autor: gosp.N. Orčić);
 6. Izrađen novi mramorni oltar i krstionica (autor:gosp.Stanko Gašparec);
 7. Izrađena nova oltarna slika Don Boska u keramici (P. Perić i W. Mayer) i posvećen glavni oltar (14. 03.).Time je posvećena i sama crkva;
 8. Postavljeno centralno grijanje;
 9. Betoniran pločnik ispred crkve, elektrificirana zvona i ozvučena crkva;
 10. Obnovljeno krovište crkve;
 11. – Postavljene nove orgulje (A. Jenko);
 12. – Obnovljena fasada crkve i tornja, obojena crkva iznutra; srušen stari privremeni župni ured, uvedena ventilacija crkve i novo ozvučenje;
 13. – Zahvaljujući upravi Hrvatske salezijanske provincije obnovljena je kuća i u njoj smještena Zajednica za odgoj salezijanskih zvanja;
 14. – Obnovljen pločnik ispred crkve i kuće i ulazno stubište;
 15. – Na crkvi je saniran krov. Zvonik crkve je dobio novo čelično stubište, crkva je iznutra oličena, izmijenjene su električne instalacije, a postavljena su još i nova svjetla i klima uređaj.  — Popravak Orgulja i Zvona;
 16. Postavljena  zadnja tri vitraja i blagoslovljena 10.svibnja 2005.
 1. – Detaljno obnovljena unutrašnjost crkve: instalirana nova rasvjeta,novi razglas, novi radijatori, obnovljen kor, obnovljeni zidovi novim bojama, uređene klupe, postavljen novi pod te obnovljena ulazna vrata.

Sve to ostvareno je zahvaljujući poduzetnosti salezijanaca te suradnji i pomoći župljana i donatorima.

ŽUPNICI U SLUŽBI ŽUPE

 1. Franjo Skuhala        (1942. – 1955.)
 2. Albin Česlar             (1955. – 1960.)
 3. Marin Mandić          (1960. – 1963.)
 4. Tadija Dodić            (1963. – 1969.)
 5. Augustin Ljubić       (1969. – 1977.)
 6. Fabijan Košćak       (1977. – 1985.)
 7. Ivan Vargec             (1985. – 1989.)
 8. Alojz Jurak               (1989. – 1996.)
 9. Žarko Akrap             (1996. – 2001.)
 10. Mato Križić               (2001. – 2002.)
 11. Tunjo Blažević         (2002. – 2010.)
 12. Nedjeljko Nedić       (2010. – 2015.)
 13. Stjepan Matijević   (2015. – 2016.)
 14. Rudolf Belko            (2016. – 2021.)
 15. Anto Stojić               (2021. – 2023.)
 16. Tunjo Blažević        (2023. – )

Uz spomenute župnike u župi je tijekom 75 godina djelovalo i 40 kapelana/

suradnika, koji su se izrazitije posvetili radu s mladima.

 

Uz župu ovdje su djelovale i slijedeće odgojno-upravne zajednice:

–        zajednica za formaciju braće pomoćnika;

–        salezijanski bogoslovski studentat;

–        salezijanski novicijat;

–        Hrvatski salezijanski provincijalat;

–        od 2001. godine ovdje djeluje i Zajednica za odgoj salezijanskih kandidata;

–         u župi već nekoliko desetljeća djeluju i sestre Klanjateljice Krvi Kristove.

 

Djelo sv. Ivana Bosca za odgoj mladeži rašireno po cijelom svijetu našlo je i u Podsusedu svoje mjesto. Započelo je s grupom od 15 dječaka, ali II svjetski rat i poratne prilike zakočile su razvoj. Trebalo je početi snalaziti se u novim uvjetima. Djelo se nastavilo na evangelizacijskom, odgojnom, katehetskom, sportskom, glazbenom, karitativnom i izdavačkom planu. Novo vrijeme postavlja pred nas nove izazove.Don Boscova karizma i zaštita pokazuju nam put.

 

Crkva sv. Ivana Bosca i župa u Podsusedu bila je i ostaje duhovno središte kako za svećenike koji su tu djelovali i djeluju tako i za župljane velikodušne suradnike i podupiratelje. Hvala svima koji svojom suradnjom, pažnjom i pomoći podupiru i stvaraju prisno obiteljsko ozračje koje omogućuje kreativno i radosno župno zajedništvo za perspektivniji hod u budućnosti