Župa Sv. Ivan Bosco

Župa "Sv. Ivan Bosco"

Različiti su putovi ponuđeni kršćanima kako bi živjeli vjeru svojega krštenja. Neki, potaknuti Duhom Svetim i privučeni Don Boscovim likom, ostvaruju ideal “raditi s njime”, živeći kao laik ili klerik istu karizmu Družbe sv. Franje Saleškoga.
Još od samih početaka Don Bosco je naumio organizirati suradnike svojega djela: pozvao je laike, muškarce i žene, i članove dijecezanskoga klera na “suradnju” u svojemu poslanju spašavanja mladih, posebice siromašnih i napuštenih. Godine 1876. jasno je definirao projekt života u “Pravilniku salezijanskih suradnika” koji je sam napisao, a Crkva ga potom odobrila
. Danas salezijanci suradnici djeluju po cijelome svijetu.
Projekt apostolskog života – PAŽ nudi im istinski put posvećenja “u vježbanju u ljubavi i radu za spas duša”
. Kako bi ostvarili taj projekt, salezijanci suradnici i suradnice pouzdavaju se u vjernost Boga Oca koji ih je i pozvao. (PAŽ 10)

Čl. 1. Utemeljitelj: čovjek poslan od Boga

Da bi doprinio spasenju mladih, “tog najnježnijeg i najdragocjenijeg dijela ljudskoga društva”, Duh Sveti je, Marijinim majčinskim posredovanjem, podigao svetoga Ivana Bosca koji je osnovao Družbu sv. Franje Saleškog (1859.), sa svetom Marijom Dominikom Mazzarello Družbu kćeri Marije Pomoćnice (1872.) i proširio apostolsku snagu salezijanske karizme službenim osnivanjem “Pobožnog udruženja salezijanskih suradnika” (danas Udruženje salezijanaca suradnika) kao treće grane Salezijanske obitelji (1876.), pripojene Družbi sv. Franje Saleškog koja se također naziva Salezijanska družba sv. Ivana Bosca ili Salezijanska družba.
Duh Sveti je u sv. Ivanu Boscu oblikovao srce oca i učitelja sposobno za potpuno predanje i nadahnuo mu odgojnu metodu koja je prožeta ljubavlju Dobroga pastira.

Čl. 2. Salezijanci suradnici: poseban poziv u Crkvi

§ 1. Biti salezijanac suradnik znači odgovoriti na salezijanski apostolski poziv koji je dar Duha, prihvaćajući poseban način življenja evanđelja, i sudjelovati u poslanju Crkve. To je slobodan izbor koji prožima sav život.

§ 2. Kršćani katolici iz bilo kojih kulturnih i društvenih prilika mogu ići tim putem. Oni se osjećaju pozvanima zauzeto živjeti svoju vjeru u svakodnevici koja se prepoznaje po dva stava:

a) osjećati Boga kao Oca i Ljubav koja spašava; susresti u Isusu Kristu Jedinorođenoga Sina, savršenog Očeva apostola; živjeti intimno zajedništvo s Duhom Svetim, pokretačkom snagom Božjeg naroda u svijetu.

b) osjećati se pozvanima i poslanima u konkretno poslanje: pridonositi spasenju mladih zalažući se u istom Don Boscovu poslanju za mlade i puk.

Molitva sv. Ivanu Boscu

Sveti Ivane Bosco, oče i učitelju mladeži, koji si toliko radio za spas duša, vodi nas u nastojanju, da spasimo sebe i bližnjega. Pomozi nam svladati strasti i ljudski obzir. Uči nas ljubiti Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu, Mariju Pomoćnicu i Svetog oca papu. Izmoli nam milost, da sretno umremo i dođemo u nebo. Amen.

 

Molitva sv. Ivanu Boscu

Bože, ti si potaknuo svetog svećenika Ivana Bosca da mladeži bude otac i učitelj. Nadahni i nas ljubavlju kakvu je on imao da tražimo duše i tebi jedinome služimo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 

Molitva don Boscu za otkrivanje životnog poziva

Gospodine Bože, ti stvaraš čovjeka i ti ga pozivaš. Meni nije jasno kamo me zoveš, ne znam put kojim trebam poći, a mnoge me stvari privlače i zbunjuju obećanjima varljive sreće. Po zagovoru svetog Ivana Bosca, koji je mladima pomogao otkriti vlastiti životni poziv, pomozi mi da upoznam tvoju volju i daj mi hrabrosti da je odlučno slijedim. Daj da pronađem onu istinsku radost, koja se rađa kada život darujemo drugima poradi tvoga Imena. Amen.

 

Sveti Ivane Bosco, moli za nas!